Thans: Introductie nieuw boek ´Hoogkarspel Toen & Thans´
Hoogkarspel Toen & Thans is de titel van een vandaag verschenen boek van Uitgeverij Toen & Thans. Uitgever Meindert Reus heeft uit zijn verzameling oude foto’s en ansichtkaarten van Hoogkarspel een keus gemaakt van toen. Sjany Reus, de vrouw van, heeft de foto’s gemaakt die betrekking hebben op thans.
Toen: Weeshuis en De Schuilhoeve
Bij ordonnantie van koning Philips verleende prins Willem van Oranje op 19 februari 1575 het stadsbestuur van de Stede Broec het recht ´Het Clooster te mogen aenvaerden ende een bequaem Weeshuys doarvan te doen...
Toen: Kunst na Arbeid en St Ceacilia, voorlopers van fanfare Irene
Grootebroek had 55 jaar geleden een parochie, St. Johannes de Doper en twee muziekkorpsen. In het ene korps, St. Ceacilia, zaten vooral grotere ´bouwers´ en middenstanders en in het andere...